Disclaimer


De vzw "Vrienden van Herman Wijns" heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

De vzw "Vrienden van Herman Wijns" is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. De "vzw Vrienden Herman Wijns" is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.