Vrienden van Herman Wijns vzw: Bestuur


Organizatie vzw "Vrienden van Herman Wijns"

De algemene vergadering van de vzw "Vrienden van Herman Wijns" bestaat uit alle leden. Elk jaar wordt ten minste één gewone algemene vergadering gehouden - bij voorkeur in de maand mei rond de overlijdensdag van Herman Wijns - voor het goedkeuren van de rekening van het afgelopen jaar en van de begroting van het daaropvolgend jaar.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer één vijfde van de leden daarom verzoekt.

De vzw "Vrienden van Herman Wijns" wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimaal 3 leden, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. Zij zijn ten allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering. De samenstelling is als volgt:

  1. Ludo Troubleyn, voorzitter
  2. Patrick Lievens, secretaris
  3. Brigitte De Nijs
  4. ZEH Koenraad Janssen
  5. EP Hugo Dedeckere

De Broeders van Liefde stonden tijdens het leven van Herman Wijns in nauw contact met hem. Na zijn dood hielden zij zijn nagedachtenis levendig. Zij ondersteunen de vzw, zitten mee in het bestuur en geven ook juridische, administratieve en financiële bijstand. Zij stellen onder andere het herinneringshuisje voor Herman Wijns ter beschikking.