Activiteiten


Eerste vrijdag van de maand: gebedsmoment

Elke eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur wordt aan het graf van Herman Wijns, of in de winter in het herinneringshuis, samen gebeden.

Eerst worden de verschillende intenties vermeld, waarna het rozenhoedje gebeden wordt met de droevige mysteries.

Dit wordt gevolgd door het gebed ter ere van de vijf wonden van Jezus. De H.-Hart-vrijdag (eerste vrijdag van iedere maand) was Hermans schoonste dag;hij verenigde zich met de lijdende Christus. Daarom bidden wij ook het gebed voor de wonden van de Heer. Dan wordt het "Salve Regina” gezongen om eer aan Maria te brengen.

Hierna komt het gebed om Hermans voorspraak en het gebed om de zaligverklaring te bekomen van de jonge Herman Wijns. Tussen beide in wordt vaak het lied "Herman Wijns" gezongen, dat geschreven werd door het Chrisko-koor uit Nederland.

We sluiten af met enkele Marialiederen.

Dit alles neemt een 45-tal minuten van onze tijd, maar vult ons hart telkens weer met grote vreugde. Na het samen bidden, is het herinneringshuis, dat vlakbij het kerkhof gesitueerd is, open.

Adres kerkhof: Van Heybeeckstraat - 2170 Merksem (Antwerpen)

gebedsmoment aan het graf

gebed aan het graf op de eerste vrijdag van de maand

meer foto'sDerde dinsdag van de maand: gebedsmoment

Elke derde dinsdag van de maand om 20.00 uur vindt in het herinneringshuis een gezamelijk gebedsmoment plaats.

Eerst worden de verschillende intenties vermeld, waarna het rozenhoedje gebeden wordt met de droevige mysteries.

Dan zingen we het "Salve Regina” om eer aan Maria te brengen. Hierna komt het gebed om Hermans voorspraak en het gebed om de zaligverklaring te bekomen van de jonge Herman Wijns. Tussen beide in zingen we vaak het lied "Herman Wijns", dat geschreven werd door het Chrisko-koor uit Nederland.

Dan lezen we een bezinningstekst, waarna we één minuutje stilte houden om de woorden goed in ons te laten doordringen.

We sluiten af met enkele Marialiederen.

Als afsluiting wordt er een tas koffie of thee aangeboden en kan er nog een woordje gewisseld worden. In de donkere, koude wintermaanden zijn we nog maar met weinigen, maar we hopen dat dit geleidelijk zal aangroeien, zodat ons gezamenlijk gebed nog meer kracht krijgt. Het is steeds hartverwarmend en geeft tevens de kans mekaar beter te leren kennen.

Adres herinneringshuis: Van Heybeeckstraat 23 - 2170 Merksem (Antwerpen)

Herinneringshuis

gebedsmoment in het herinneringshuis op de derde dinsdag van de maand

meer foto'sVerjaardagsviering maart 2018

Op donderdag 15 maart vieren we de 87ste verjaardag van Hermanneke.

14u00: Rozenhoedje aan het graf van Herman Wijns (Van Heybeeckstraat)

Bij slecht weer: Sint-Franciscuskerk (Bredabaan - 2170 Merksem)

15u30: Eucharistieviering in de Sint-Franciscuskerk

Na de eucharistieviering wordt u koffie of thee aangeboden, met een kleine versnapering, in het herinneringshuisje.

Mogelijkheid om het herinneringshuisje te bezoeken van 13u30 tot 18u00.

gebedsmoment aan het graf

verjaardagsviering maart 2016

meer foto's

Jubileumviering zaterdag 26 mei 2018

Het programma volgt later.


verjaardagsviering 15 maart 2015