Activiteiten


Eerste vrijdag van de maand: gebedsmoment

Elke eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur wordt aan het graf van Herman Wijns samen gebeden.

Eerst worden de verschillende intenties vermeld, waarna het rozenhoedje gebeden wordt met de droevige mysteries.

Dit wordt gevolgd door het gebed ter ere van de vijf wonden van Jezus. De H.-Hart-vrijdag (eerste vrijdag van iedere maand) was Hermans schoonste dag;hij verenigde zich met de lijdende Christus. Daarom bidden wij ook het gebed voor de wonden van de Heer. Dan wordt het "Salve Regina” gezongen om eer aan Maria te brengen.

Hierna komt het gebed om Hermans voorspraak en het gebed om de zaligverklaring te bekomen van de jonge Herman Wijns. Tussen beide in wordt vaak het lied "Herman Wijns" gezongen, dat geschreven werd door het Chrisko-koor uit Nederland.

We sluiten af met enkele Marialiederen.

Dit alles neemt een 45-tal minuten van onze tijd, maar vult ons hart telkens weer met grote vreugde. Na het samen bidden, is het herinneringshuis, dat vlakbij het kerkhof gesitueerd is, open.

Adres kerkhof: Van Heybeeckstraat - 2170 Merksem (Antwerpen)

gebedsmoment aan het graf

gebed aan het graf op de eerste vrijdag van de maand

meer foto'sDerde dinsdag van de maand: gebedsmoment

Elke derde dinsdag van de maand om 20.00 uur vindt in het herinneringshuis een gezamelijk gebedsmoment plaats.

Eerst worden de verschillende intenties vermeld, waarna het rozenhoedje gebeden wordt met de droevige mysteries.

Dan zingen we het "Salve Regina” om eer aan Maria te brengen. Hierna komt het gebed om Hermans voorspraak en het gebed om de zaligverklaring te bekomen van de jonge Herman Wijns. Tussen beide in zingen we vaak het lied "Herman Wijns", dat geschreven werd door het Chrisko-koor uit Nederland.

Dan lezen we een bezinningstekst, waarna we één minuutje stilte houden om de woorden goed in ons te laten doordringen.

We sluiten af met enkele Marialiederen.

Als afsluiting wordt er een tas koffie of thee aangeboden en kan er nog een woordje gewisseld worden. In de donkere, koude wintermaanden zijn we nog maar met weinigen, maar we hopen dat dit geleidelijk zal aangroeien, zodat ons gezamenlijk gebed nog meer kracht krijgt. Het is steeds hartverwarmend en geeft tevens de kans mekaar beter te leren kennen.

Adres herinneringshuis: Van Heybeeckstraat 23 - 2170 Merksem (Antwerpen)

Herinneringshuis

gebedsmoment in het herinneringshuis op de derde dinsdag van de maand

meer foto'sVerjaardagsviering maart 2017

Op 15 maart vierden we de 86ste verjaardag van Hermanneke.

gebedsmoment aan het graf

verjaardagsviering maart 2016

meer foto's

Jubileumviering zaterdag 20 mei 2017

  • 10u30: Plechtige Eucharistieviering in de Sint-Bartholomeuskerk.
  • 11u30: Sacramentsprocessie langs de Bredabaan met stop aan het kerkhof en daarna aanbidding in de Sint-Franciscuskerk.
  • 12u45: Mogelijkheid tot lunch in het Sint-Eduardusinstituut, Frederikstraat 3 (vooraf inschrijven - 10€)
  • 14u15: Lof met zegen in de Sint-Franciscuskerk.
  • 14u45: Poppenspel voor jong en oud over Herman, door broeder Alex in het Sint-Eduardusinstituut
  • 16u: Rozenkrans aan het graf van Herman (Van Heybeeckstraat)

Het herinneringshuis, Van Heybeeckstraat 23, zal geopend zijn na de Eucharistieviering, tot half zes.


verjaardagsviering 15 maart 2015